Back
BackToMain
PrevMode
Mode

.
.

 במהלך חופשת הקיץ תשע"ג יפעיל אגף א' חינוך על יסודי את התכנית "המחצית השלישית - סמסטר קיץ" במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ.


מסגרת זו פועלת במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים, מנהלי המחוזות, מפקחים כוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.


התכנית מכוונת לסגירת פערים, לעידוד מיצוי היכולות של התלמידים, לחיזוק תחושת המסוגלות שלהם ולאפשר לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.

מתכונת הלימודים וההיבחנות
השנה, בשונה משנים קודמות, הלימודים בתכנית יחלו בשלושה מועדים שונים, על פי מקצועות הלימוד, וזאת על מנת להתחשב בלוח מבחני הבגרות של מועד קיץ.
מבחני הבגרות יתקיימו בשני מועדים, וזאת על מנת להתחשב בחגים החלים בחודש אוגוסט.
על מנת להיענות לצרכי התלמידים ולצרכי המורים המלמדים בתכנית ובכדי לעמוד ברמה הנדרשת מהתכנית, נקבע לו"ז מתאים שחובה על כולנו לעמוד בו.

 

הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר.
קבוצת הלמידה תורכב מ- 15 - 20 תלמידים בלבד.
בתכנית ילמדו רק מורים בעלי ניסיון והצלחה בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות
מרכזי הלמידה יפעלו באופן הבא:


הלימודים בהיסטוריה יתקיימו בין התאריכים 3/7/2013-31/7/2013, כ"ה בתמוז - כ"ד באב תשע"ג
הלימודים באזרחות יתקיימו בין התאריכים 7/7/2013-11/8/2013, כ"ט בתמוז - ה' באלול תשע"ג
הלימודים בכל שאר המקצועות יתקיימו בין התאריכים 26/6/2013 - 31/7/2013י"ח בתמוז- כ"ד באב תשע"ג

הלימודים יתקיימו בימים ראשון עד חמישי, עד למועדים בהם יתקיימו בחינות הבגרות.
בחינות הבגרות, יתקיימו בתאריך 1.8.2013, כה' באב תשע"ג, למעט בחינת הבגרות באזרחות שתתקיים ביום שני, 12.8.2013 ו' באלול תשע"ג.
השתתפות התלמידים בשכר הלימוד סמלית.
היום האחרון בו ניתן להירשם לתכנית, יום שישי 21 ביוני 2013, יג' בתמוז, תשע"ג.
כידוע, לאחר מועד זה יתקיימו מספר בחינות בגרות של מועד קיץ. אין בכך סיבה לדחות את סיום מועד הרישום.