Back
BackToMain
PrevMode
Mode

אודות בית הספר

הקריה החינוכית המדעית טכנולוגית אורט לוד ע"ש זייל נוסדה בשנת 1969 .

 אוכלוסיית התלמידים מעורבת יהודים מוסלמים ונוצרים.

 בביה"ס קימות מגמות טכנולוגיות ומגמה מדעית:

 

טו"ב-טכנאים ובגרות.

הנדסת מחשבים ואלקטרוניקה  .

ניהול עסקי.

מערכות מידע וידע.

תקשוב.

ביולוגיה.

תקשורת.

ביה"ס דוגל באקלים חינוכי הבא לידי ביטוי בטיפוח פנים בית הספר ובשיפור חזות ביה"ס ועל-כך זכה במקום הראשון "בית הספר הנאה" ברשת אורט.

 

במהלך השנים האחרונות בית הספר שוקד על פיתוח פרויקטים חדשים הנוגעים לעולמו האישי של התלמיד :

 א. "שיחות מה נשמע"-שיחות אישיות שמקיים המחנך עם תלמידיו להכרת עולמו האישי של התלמיד.

ב. "שיח ושיג" – במטרה לשנות את תרבות הדיון והשיח הציבורי והבינאישי בחברה הישראלית באמצעות שיטת הדיון המובנה ("דיבייט") .

ג. "דו קיום"-בו משתתפים תלמידים מהמגזר הערבי והיהודי הדנים  על החיים ביחד בעיר ובמדינה.

 

ביה"ס ותלמידיו מעורבים בחיי הקהילה בעיר,

מתנדבים בחונכות במסגרת פרויקט נבחר"ת(נוער בונה  חברה אחרת) , מחויבות אישית, קשר רב דורי-הדרכת גיל הזהב בלימוד והכרת המחשב,   

השתלבות תלמידים בשימור ובטיפוח אתרים בעיר לוד.

 

ביה"ס פיתח בשנים האחרונות תוכניות לימוד ייחודיות ומגוונות שעונות על צרכי התלמיד מן השכבות השונות, לימוד לבגרות באמצעות מחשב בזמנו החופשי של התלמיד, תגבור תלמידים בקבוצות קטנות כהכנה לבגרות על מנת להביא את התלמידים להצלחה בבחינות בגרות.