Back
BackToMain
PrevMode
Mode
עבודת חקר בנושא סמים
נתונים: גולשים צפו בפריט1386|גולשים הדפיסו את הפריט0|גולשים שלחו את הפריט0

 מידענות -והוראה בעידן האינטרנט

נושא: חיפוש מידע באינטרנט בנושא סמים.

מטלות:

1.     עליכם לחפש אתרים בנושא סמים.ולשמור את האתרים במעודפים .

      באתר בית הספר קיים מרחב "לא לסמים" - תוכל להיעזר במידע הקיים במרחב.

2.     חפשו הגדרה למונח סם?

                 v         צרף את שם האתר - בעזרת היפר קישור.

3.     לאחר מיון וסינון האתרים הרלוונטיים בחר בסוג אחד של סם.

4.     בסוג הסם שבחרת אתר את המידע הבא:

-         הרכב הסם.

-         מראה הסם.-תמונה/תמונות.

-         השפעות וסכנות בשימוש הסם.

-         על אלו איברים בגוף משפיע.

-         סכנות הנהיגה בהשפעת הסם.

-         מהם הסימנים המופיעים אצל משתמש בשימוש בסמים.

-     את המידע הצג במצגת.

***עליך להוסיף לעבודתך את האתרים שבהם השתמשת.

5.     הוסף סיכום לעבודתך ורשום את דעתך בנושא.

6.  הכן פרסומת (מצגת חדשה ) שמטרתה למנוע שימוש בסם שפירטת.

                             בהצלחה!

                                    

.
.לראש הדף.
.